Tag: pelatihan

PUSAT REHABILITASI DAN PELATIHAN PETUGAS LAPANGAN

Irencana hon RBM do adong Pusat Rehabilitasi aima na gabe ianan pelatihan, perkantoran, terapi pendidikan pnl. Domma dong lahan na i Bulupange bolagni 23 rante, janah sonari domma ipersiapkon laho manuan jagul ma lobei paima adong dana untuk pembangunan ai. Bani tanggal 21 bekerja sama pakon PT Dupont iadonghon ma manuan jagul ibagas pangarapan boi […]